Var med och skriv historia

Västerviksflyg är namnet på en satsning i syfte att skapa en bärkraftig flygförbindelse mellan Västervik och Bromma Flygplats. Bakom initiativet står Västerviks kommun, Västervik Framåt, Slottsholmens ägare Björn Ulvaeus och ALM Equity samt flygbolaget NextJet.

Just nu är det mycket som händer i Västervik. Näringslivet och turismen växer, fler flyttar hit och kontakterna med omvärlden blir allt viktigare. Under förutsättning av att det är möjligt att starta en flyglinje har kommunen den uttalade viljan att investera i en förlängning av landningsbanan i Mommehål och möjliggöra för passagerarplan som ATR 72-500, Saab 2000 och Saab 340 att landa där.

Och nu är det därför också dags att undersöka om det är finns underlag för att starta en flyglinje Västervik–Bromma.
Vi, som står bakom initiativet, har gjort sonderingar med olika flygbolag och tittat på olika affärsmodeller. Efter övervägning har vi valt NextJet som samarbetspartner och operatör av den tilltänkta flyglinjen.

Ladda hem vår broschyr om du vill läsa mer.

Intresseanmälan